Kategori: Ansettelse

november 14, 2016 bjoernar No comments exist

Helsevikarbyråbransjen – en evig bonanza? – bransje med superprofitt, men som regelmessig svertes av aktører som bedriver sosial dumping   1. Varig bonanza for bemanningsforetakene? 2. Arbeidskraftutleie i Norge – historien fra forbud til lovbestemt adgang 3. Sentrale begreper 4. De største aktørene i det norske vikarbyråmarkedet 5. Forbud mot betaling fra arbeidssøkere for formidlingstjenesten…

juli 4, 2016 bjoernar No comments exist

Strengere regler mot rusmisbruk blant helsepersonell – de første års erfaringer med nye regler   (Denne artikkelen ble opprinnelig postet den 31.10.2012 på Helsebloggen på de gamle nettsidene www.jussboka.no. Siden den gang har det ikke skjedd vesentlige endringer i relevant lovgivning, men ny praksis har tilkommet og vi har vunnet noen nye erfaringer. Denne oppdaterte…

juni 29, 2016 bjoernar No comments exist

Helseopplysninger om arbeidssøkere ved ansettelse – hvor går grensene for arbeidsgiver?   (Denne artikkelen ble opprinnelig postet den 1.12.2009 på Helsebloggen på de gamle nettsidene www.jussboka.no. Siden den gang har det skjedd vesentlige endringer i relevant lovgivning. Denne oppdaterte og utvidede artikkelen er uttrykk for den rettslige reguleringen av temaet pr 30.6.2016.)   1. Innledende…