Kategori: Helsearkiv

juli 1, 2016 bjoernar No comments exist

Norsk helsearkiv – siste stopp for pasientjournalene – lang og trang fødsel for langtidslagringen av pasientjournalene i Helsearkivregisteret…   (Denne artikkelen ble opprinnelig postet den 12.11.2012 på Helsebloggen på de gamle nettsidene www.jussboka.no. Siden den gang har det skjedd vesentlige endringer i relevant lovgivning. Denne oppdaterte og utvidede artikkelen er uttrykk for den rettslige reguleringen…