Kategori: Jordmødre

november 14, 2016 bjoernar No comments exist

Helsevikarbyråbransjen – en evig bonanza? – bransje med superprofitt, men som regelmessig svertes av aktører som bedriver sosial dumping   1. Varig bonanza for bemanningsforetakene? 2. Arbeidskraftutleie i Norge – historien fra forbud til lovbestemt adgang 3. Sentrale begreper 4. De største aktørene i det norske vikarbyråmarkedet 5. Forbud mot betaling fra arbeidssøkere for formidlingstjenesten…

juni 29, 2016 bjoernar No comments exist

Helseopplysninger om arbeidssøkere ved ansettelse – hvor går grensene for arbeidsgiver?   (Denne artikkelen ble opprinnelig postet den 1.12.2009 på Helsebloggen på de gamle nettsidene www.jussboka.no. Siden den gang har det skjedd vesentlige endringer i relevant lovgivning. Denne oppdaterte og utvidede artikkelen er uttrykk for den rettslige reguleringen av temaet pr 30.6.2016.)   1. Innledende…

mars 6, 2016 bjoernar

Jordmødres og helsesøstres begrensende rekvireringsrett La ikke tallene lure deg… Tall innhentet fra Helsedirektoratet 8.2.2016 viser følgende totaltall over helsepersonell som står registrert med begrenset rekvireringsrett for prevensjonsmidler:   Tabell 1: Helsepersonellregisterets tall over helsepersonell med begrenset rekvireringsrett Jordmødre og sykepleiere med begrenset rekvireringsrett  TotaltMed begrenset rekvireringsrett%-vis andel med begrenset rekvireringsrett Sum170 6905 4113,2 % Jordmødre,…