Velkommen til vår uhøytidlige e-eksamen

Eksamensregler

Alle eksamensspørsmålene og -svarene er utarbeidet av advokat (H) Bjørnar Eilertsen, som gjennom de siste 15 årene har skrevet flere lærebøker i helsejuss for en rekke helsepersonellgrupper. Han har også laget en rekke eksamensoppgaver for studenter innenfor ulike typer helseprofesjoner.

 

Det er 10 oppgaver, og alle er obligatoriske. Hver oppgave teller likt, og full score på eksamen gir 100 poeng og karakteren A. For å bestå eksamen må du ha minst 30 poeng.

 

Du får 10 poeng pr oppgave for riktig svar, 5 minuspoeng pr oppgave for galt svar, og 0 poeng for "Vet ikke" eller andre morsomme varianter du måtte velge. Før du leverer kan du gå tilbake og gjøre justeringer på tidligere oppgaver.

 

Og en liten vennlig advarsel til slutt - denne eksamenen er vanskelig, så ikke fortvil om du ikke klarer å få så god karakter.

 

Etter gjennomført eksamen faller sensuren i løpet av sekunder, du får en grundig sensurbegrunnelse hvor sensor har gått inn i hver oppgavebesvarelse og sammenlignet din besvarelse med fasiten. Du kan også se et utdrag av sensorveiledningen for hver oppgave.

 

Avlegg e-eksamen

Velkommen til vår uhøytidlige e-eksamen

Eksamensregler

Alle eksamensspørsmålene og -svarene er utarbeidet av advokat (H) Bjørnar Eilertsen, som gjennom de siste 15 årene har skrevet flere lærebøker i helsejuss for en rekke helsepersonellgrupper. Han har også laget en rekke eksamensoppgaver for studenter innenfor ulike typer helseprofesjoner.

 

Det er 10 oppgaver, og alle er obligatoriske. Hver oppgave teller likt, og full score på eksamen gir 100 poeng og karakteren A. For å bestå eksamen må du ha minst 30 poeng.

 

Du får 10 poeng pr oppgave for riktig svar, 5 minuspoeng pr oppgave for galt svar, og 0 poeng for "Vet ikke" eller andre morsomme varianter du måtte velge. Før du leverer kan du gå tilbake og gjøre justeringer på tidligere oppgaver.

 

Og en liten vennlig advarsel til slutt - denne eksamenen er vanskelig, så ikke fortvil om du ikke klarer å få så god karakter.

 

Etter gjennomført eksamen faller sensuren i løpet av sekunder, du får en grundig sensurbegrunnelse hvor sensor har gått inn i hver oppgavebesvarelse og sammenlignet din besvarelse med fasiten. Du kan også se et utdrag av sensorveiledningen for hver oppgave.

 

Avlegg e-eksamen