E-eksamen: 6 fra føden

 Vanskelighetsgrad: enkel
 Riktig svar: 10 poeng (full score)
 Galt svar: – 5 poeng (minuspoeng)
 Vet ikke: 0 poeng (sikring mot minus)
 

1.

Regnes du som pasient etter pasientskadeloven hvis du har fått smertelindring i form av akupunktur av en jordmor på et sykehus i tilknytning til en fødsel, og det konstateres en nerveskade som følge av akupunkturen i etterkant?

 

 
 
 

2.

Under arbeid som jordmor på et sykehus involveres du i en fødsel som medfører at barnet blir født med alvorlig asfyksi, og får en betydelig hjerneskade. Foreldrene krever NPE for erstatning, og barnet blir tilkjent full pasientskadeerstatning. Foreldrene truer også med å saksøke deg som jordmor fordi de mener du opptrådte grovt uforsvarlig under fødselen?

 

Kan foreldrene anlegge et slikt søksmål mot deg, når de får og vil få full erstatning fra NPE?

 

 
 
 

3.

Hvis du får fotpleie av en fotpleier – regnes dette som helsehjelp?

 

 
 
 

4.

Kan foreldre som ønsker hjemmefødsel kreve at sykehuset stiller med jordmor som reiser hjem til dem og håndterer dette?

 

 
 
 

5.

Under fødselen fremsetter barnefaren alvorlige trusler mot deg som jordmor, fordi han mener du ikke gjør god nok jobb for å lindre smertene til den fødende.

 

Kan du anmelde barnefaren til politiet?

 

 
 
 
 

6.

Fra nyhetene kjenner du til at en bestemt kvinne som er ettersøkt av politiet for å ha svindlet en lang rekke mennesker for hele deres formue. Som jordmor oppdager du vedkommende på sykehuset du er ansatt på, og får lyst til å ringe politiet og varsle dem. Har du lov til det?

 

 
 
 

Spørsmål 1 av 6

.