E-eksamen: 6 fra helsestasjonen

 Vanskelighetsgrad:middels
 Riktig svar: 10 poeng (full score)
 Galt svar: – 5 poeng (minuspoeng)
 Vet ikke: 0 poeng (sikring mot minus)
 

1.

Har du som helsesøster plikt til å melde fra om bivirkninger ungdom får som følge av å benytte ulike typer kosmetiske produkter, for eksempel tannkrem, neglelakk, hårfargeprodukter og sjampoer til noe særskilt organ eller register?

 

 
 
 

2.

Kan en elev ved en skole du som helsesøster har ansvaret for, betro deg opplysninger, og så kreve at du ikke bringer disse opplysningene videre til andre helsesøstre ved samme helsestasjon eller til helsestasjonslegen?

 

 
 
 

3.

Har rektor (skoleleder) ved skolen lov til å få innsyn i opplysninger fra helsesøsters journal til en 16-årig elev uten at eleven har samtykket først?

 

 
 
 

4.

En helsesøster hadde kun én 17-årig elev til en lengre samtale en dag, og finner etter at eleven har gått at han glemte igjen en liten pose med omtrent 100 gram av et hvitt pulver helsesøster mistenker er kokain eller et annet narkotisk stoff. Det er ingen andre enn denne eleven stoffet kan ha kommet fra.

 

Kan helsesøster melde fra til politiet, overlevere narkotikaen og navngi pasienten?

 

 
 
 
 
 

5.

En nå 22 år gammel kvinne har henvendt seg til deg som er nytilsatt helsesøster i skolehelsetjenesten, og krevet at du retter noe som står i journalen hennes. Du har sett på det kvinnen krever rettet, og funnet ut at det er en tidligere eldre kollega av deg som skrev dette for flere år siden. Kollegaen er nå død, og dere har ingen mulighet til å vurdere om det din avdøde kollega har skrevet er riktig eller ei. Dere har derfor avvist å endre noe i denne journalen.

 

Kan pasienten klage til Fylkesmannen på et slikt avslag om å rette journalen?

 

 
 
 

6.

Har helsesøster tilgang til opplysningen i Folkeregisteret om hvem som står registrert med foreldreansvaret til et barn under 16 år?

 

 
 
 
 
 

Spørsmål 1 av 6

.