E-eksamen: 6 IKT-relaterte

Vanskelighetsgrad: høy
 Riktig svar: 10 poeng (full score)
 Galt svar: – 5 poeng (minuspoeng)
 Vet ikke: 0 poeng (sikring mot minus)
 

1.

Er det fastsatt i lov eller forskrift at pasientjournaler må føres ved hjelp av elektroniske hjelpemidler?

 

 
 
 

2.

Hvis du som helsepersonell får en e-post fra en pasient du deltar i behandlingen av, og pasienten ber om å få et svar fra deg pr e-post om sin tilstand – har du da lov til å besvare vedkommende på e-post?

 

 
 
 
 

3.

Har pasienten rett til å få se loggen til pasientjournalen, som viser hvem som har vært inne og sett på helseopplysningene?

 

 
 
 

4.

Har foreldre med tilgang til den nettbasert tjenesten «Mine resepter» (på helsenorge.no) automatisk tilgang til opplysninger om resepter deres 16 år gamle datter har fått?

 

 
 
 

5.

Har du som helsepersonell lov til å ta bilder med ditt eget mobiltelefonkamera til privat bruk, av en pasient du deltar i behandlingen av, hvis det ikke er mulig å identifisere pasienten fra bildet/bildene?

 

 
 
 

6.

Du oppdager at pårørende til en pasient filmer deg med sitt mobilkamera mens du behandler pasienten på sykehuset du er ansatt.

 

Kan du lovlig nekte pasientens pårørende å filme deg under arbeid?

 

 
 
 

Spørsmål 1 av 6