E-eksamen: 6 om abort

 Vanskelighetsgrad: middels
 Riktig svar: 10 poeng (full score)
 Galt svar: – 5 poeng (minuspoeng)
 Vet ikke: 0 poeng (sikring mot minus)
 

1.

Har fastleger en alminnelig reservasjonsrett mot å bistå kvinner (med veiledning og samtale) som ønsker å få utført et abortinngrep?

 

 
 
 

2.

Kan en 15-årig jente som er normalt utviklet og utrustet mentalt og fysisk, og som har blitt gravid, selv kreve å få gjennomført et abortinngrep, og slik at jentas foreldre ikke får vite noe om dette inngrepet?

 

 
 
 

3.

Føres det noe register over gjennomførte aborter i Norge?

 

 
 
 

4.

Kan barnefaren lovlig nekte en gravid kvinne å utføre et abortinngrep før utløpet av 12. fullgåtte svangerskapsuke?

 

 
 
 

5.

Har en jordmor anledning til å reservere seg mot å delta i abortinngrep ved sykehuset?

 

 
 
 

6.

Skal det mer til for å få innvilget abort i 17. svangerskapsuke enn i 15. svangerskapsuke?

 

 
 
 

Spørsmål 1 av 6

.

.