E-eksamen: 6 om dokumentasjon

 Vanskelighetsgrad: middels
 Riktig svar: 10 poeng (full score)
 Galt svar: – 5 poeng (minuspoeng)
 Vet ikke: 0 poeng (sikring mot minus)
 

1.

Hvor lenge må en pasientjournal oppbevares?

 

 
 
 
 

2.

Har en pasient rett til å kreve at journalopplysninger om vedkommende føres og lagres i manuelle journaler av helsepersonellet, det vil si uten bruk av elektroniske hjelpemidler?

 

 
 
 

3.

Har helsepersonell plikt til å høre hva et barn på 8 år mener om en behandling og skrive det ned i journalen, for eksempel en vaksinasjon?

 

 
 
 

4.

Du har en svensk arbeidskollega som jobber sammen med deg i den norske helse- og omsorgstjenesten. Er det lov for din kollega å skrive journalen på svensk?

 

 
 
 

5.

Har pasienten eller en representant for pasienten krav på å få en fysisk kopi av sin egen journal?

 

 
 
 

6.

Du har en pasient fra Somalia som ikke snakker norsk, men forstår tålelig greit engelsk. Pasienten har nå krevet å få en full kopi av hele sin pasientjournal, oversatt til somali som er språket hun forstår. Du har sjekket hva en oversettelse vil koste, og det vil komme på omtrent kr 28 000 eksklusive merverdiavgift.

 

Har pasienten krav på å få oversatt journalen, og hvem må i så fall betale for oversettelsen?

 

 
 
 
 
 

Spørsmål 1 av 6