E-eksamen: 6 om fremmedkulturelle utfordringer

Vanskelighetsgrad: vanskelig
 Riktig svar: 10 poeng (full score)
 Galt svar: – 5 poeng (minuspoeng)
 Vet ikke: 0 poeng (sikring mot minus)
 

1.

En høygravid kvinne fra den tidligere Sovjetrussiske staten Kazakstan dukker uanmeldt opp på Bærum sykehus for å føde. Sykehusets personale ser at hun må gis hjelp med en gang, da hun har sterke rier og en åpning på 4 cm allerede. Sykehuset iverksetter fullt smitteregime siden de ikke har noen opplysninger om henne. Hun kan svært begrenset engelsk og fødselshjelperne (jordmor) har store vanskeligheter med å kommunisere med henne. På spørsmål om hennes personalia, svarer hun unnvikende og later som hun ikke forstår hva jordmor spør om. Etter at fødselen er ferdig blir hun hentet av en russisk talende mann etter 24 timer, som også tilsynelatende ikke forstår norsk eller engelsk. Sykehuset får derfor ikke noe personale på vedkommende, verken den fødende eller gutten som fødes.

 

Hadde sykehuset plikt til å hjelpe, og hvem betaler for denne hjelpen?

 

 
 
 
 

2.

En irakisk høygravid kvinne kom tilsynelatende alene til Norge i oktober 2015, og søkte om opphold her. Hun fikk i januar 2016 status som flyktning og lovlig midlertidig opphold i landet, med tilhørende begrensede trygderettigheter. I mars 2016 fødte hun en gutt ved Universitetssykehuset i Oslo, Ullevål sykehus. I april 2016 fikk hun endelig avslag på sin asylsøknad.

 

Har gutten hun fødte rett til norsk statsborgerskap?

 

 
 
 
 

3.

En kvinnelig afghansk asylsøker fikk endelig avslag på sin asylsøknad her i Norge i januar 2016, og ble pålagt å forlate Norge. Hun har valgt å trosse vedtaket fra norske myndigheter og ikke reise frivillig tilbake til Afghanistan. Hun er nå nylig blitt gravid. Har hun rett til svangerskapskontroller hos lege eller jordmor her i Norge når hun oppholder seg ulovlig her?

 

 
 
 

4.

En gambisk asylsøker, som, uten at sykehuspersonalet kjenner til det, fikk endelig avslag på sin asylsøknad i juni 2015, oppsøker Akershus universitetssykehus en natt. Han er sterkt forkommen etter å ha blitt knivstukket flere ganger i mageregionen. Han blir umiddelbart tatt under behandling, og én uke senere utskrevet fra sykehuset. Mannen har konsekvent nektet å oppgi sin identitet til sykehuspersonalet, i redsel for at det skal oppdages at han ikke har lovlig opphold, og krever nå å få forlate sykehuset. I mangel av personalia på vedkommende har sykehuset foreløpig laget en identitet – «NN knivstikk» – med et fiktivt fødselsnummer.

 

Har sykehuset lov til å kontakte politiet for bistand til å avklare identiteten når mannen frivillig nekter å oppgi identitet, og har sykehuset rett til å få refundert kostnadene fra trygden for denne behandlingen?

 

 
 
 
 
 

5.

Kryss av for hvilke fem av nedenstående ti påstander som er korrekte.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.

En syrisk familie som kom til Sverige sommeren 2015 og raskt fikk innvilget varig opphold der, reiste til Norge i januar 2016 og bosatte seg her. Deres sønn har nå fått konstatert at han lider av et sjeldent, ikke livstruende syndrom/sykdom, som vil kreve omfattende og langvarig behandling resten av livet. De henvender seg til den offentlige helsetjenesten i Norge og krever at norske myndigheter setter i gang behandlingen av sønnen så raskt som mulig.

 

Har den syriske familien rett til å bosette seg i Norge, og plikter norsk helsevesen å sette i gang denne behandlingen?

 

 
 
 
 
 

Spørsmål 1 av 6