E-eksamen: 6 om opplysningsplikt

 Vanskelighetsgrad: middels
 Riktig svar: 10 poeng (full score)
 Galt svar: – 5 poeng (minuspoeng)
 Vet ikke: 0 poeng (sikring mot minus)
 

1.

Har rektor (skoleleder) ved skolen lov til å få innsyn i opplysninger fra helsesøsters journal til en 16-årig elev uten at eleven har samtykket først?

 

 
 
 

2.

En helsesøster hadde kun én 17-årig elev til en lengre samtale en dag, og finner etter at eleven har gått at han glemte igjen en liten pose med omtrent 100 gram av et hvitt pulver helsesøster mistenker er kokain eller et annet narkotisk stoff. Det er ingen andre enn denne eleven stoffet kan ha kommet fra.

 

Kan helsesøster melde fra til politiet, overlevere narkotikaen og navngi pasienten?

 

 
 
 
 
 

3.

Fra nyhetene kjenner du til at en bestemt kvinne som er ettersøkt av politiet for å ha svindlet en lang rekke mennesker for hele deres formue. Som helsepersonell oppdager du vedkommende på sykehuset du er ansatt på, og får lyst til å ringe politiet og varsle dem.

 

Har du lov til det?

 

 
 
 

4.

Gjelder den lovfestede varslingsplikten til barnevernet som alt helsepersonell er underlagt bare opplysninger om pasienter man selv tar del i behandlingen av?

 

 
 
 

5.

Du er autorisert helsepersonell og får en henvendelse fra barnevernet i kommunen, med anmodning om å besvare flere spørsmål knyttet til en pasient du deltar i behandlingen av.

 

Har du plikt til å gi barnevernet disse opplysningene?

 

 
 
 
 

6.

Du er autorisert helsepersonell og kjenner til at en nabo av deg er gravid i 30. uke, men du kjenner ikke til hvor hun går til svangerskapsomsorg. En sommerkveld ser du at hun arrangerer en fest hjemme hos seg, og inntar så store mengder alkohol at hun blir ordentlig beruset og har problemer med å holde seg på bena.

  

Har du plikt til å melde fra til helse- og omsorgstjenesten (sosialtjenesten) når dette ikke er en pasient av deg som du deltar i behandlingen av?

 

 
 
 

Spørsmål 1 av 6