E-eksamen: 6 om øyeblikkelig hjelp

 Vanskelighetsgrad: middels
 Riktig svar: 10 poeng (full score)
 Galt svar: – 5 poeng (minuspoeng)
 Vet ikke: 0 poeng (sikring mot minus)
 

1.

Du er autorisert helsepersonell og trener jevnlig på Sats Elixia. En ung jente på anslagsvis 25 år du har sett trene der alene over flere måneder, ser du åpenbart har en spiseforstyrrelse. Hun ser ut som et beinrangel, og kan neppe veie mer enn 40 kg. Likevel trener hun alltid svært iherdig, og det virker som hun alltid er der når du er der. I garderoben har du opplevd at hun står og speiler seg, og utelukkende spiser Nutrilett. Du har forsøkt å starte en samtale med henne, men opplevde at hun var svært avvisende, og ikke ønsket kontakt med deg.

 

Du vet ikke noe om hennes bakgrunn eller om hun får/har fått noen hjelp for sin spiseforstyrrelse. I det siste ser du tydelige tegn på at magen hennes har begynt å vokse/utvide seg, og antar dette i verste fall kan skyldes at jenta lider av proteinmangel (kwashiorkor). Du legger til grunn at en jente som utvikler en slik tilstand ikke vil være i stand til å bli gravid.

 

I det siste har du begynt å lure på om du har plikt til å foreta deg noe overfor jenta, siden du er autorisert helsepersonell. Hvilke plikter og begrensninger har du i en slik situasjon?

 

 
 
 

2.

En nyoperert pasient på Kirkenes Sykehus blir akutt forvirret (deliriøs) etter operasjonen, og samarbeider ikke med behandlende personell. Vedkommende river av alt medisinsk utstyr (oksygenslange, intravenøse innganger mv) og nekter å motta livsnødvendig behandling.

 

Kan helsepersonellet tvangsbehandle pasienten uten å fatte noe tvangsvedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A?

 

 
 
 
 

3.

Du arbeider i akuttmottaket på et sykehus, og det kommer inn en ung pasient på 29 år som er hardt skadd i en bilulykke, og befinner seg i koma. Han har omfattende skader og trenger umiddelbar transfusjon av blodprodukter for å overleve.

 

Tidligere journalopplysninger fra 2 år tilbake viser at pasienten er Jehovas Vitne, og nekter transfusjon av blodprodukter.

 

Har du lov til å gi pasienten blod i en slik situasjon?

 

 
 
 
 

4.

En 21 år gammel asylsøker har fått avslag på sin søknad om asyl. Han legger seg ned utenfor Stortinget under stort mediefokus og forteller at han vil sultestreike til han får innvilget sin asylsøknad, eller til han dør.

 

Etter noen dager blir han svært slapp, og Røde Kors som har kommet til og overvåker ham, er bekymret for hans helsetilstand.

 

Har Røde Kors eller annet helsepersonell lov til tvangsfôre vedkommende mens han er bevisst, eller gi ham livreddende næring etter at han har falt i koma?

 

 
 
 
 
 

5.

På fritiden har du og familien tatt en tur til Geilo for å stå slalom. Midt i bakken blir du vitne til en alvorlig kollisjon mellom to alpinister, og du stopper for å hjelpe. I løpet av perioden du bistår, kommer du i skade for å gjøre en feilvurdering og feilbehandling som medfører at en av pasientene påføres en varig tilleggslidelse. Til daglig jobber du som ergoterapeut i en kommune.

 

Er alpinisten du har hjulpet beskyttet som pasient i pasientskadelovens forstand, slik at han kan få erstatning fra NPE hvis vilkårene for erstatningsansvar foreligger?

 

 
 
 

6.

En 17 år gammel kvinne har nettopp født et velskapt barn, men det er problemer med blødninger man ikke får stanset. Hun forteller fødselshjelperne (gynekologen og jordmoren) at hun under ingen omstendighet ønsker å få tilført blod eller blodprodukter, og begrunner dette ut fra religiøs overbevisning. Fødselshjelperne fastslår at hun ikke lider av noen psykisk lidelse eller forvirring, og at dette er basert på hennes alvorlige overbevisning.

 

Har moren rett til å nekte å motta blod/blodprodukter i dette tilfellet?

 

 
 
 

Spørsmål 1 av 6