E-eksamen: 6 om prevensjonsmidler

 Vanskelighetsgrad: middels
 Riktig svar: 10 poeng (full score)
 Galt svar: – 5 poeng (minuspoeng)
 Vet ikke: 0 poeng (sikring mot minus)
 

1. Kan jordmødre/helsesøstre som står registrert med begrenset rekvireringsrett i Helsepersonellregisteret (HPR), benytte rekvireringsretten og rekvirere prevensjonsmidler til unge jenter hvis jordmor/helsesøster jobber i det private næringslivet?
 

 
 
 
 

2. Kan en 16 år gammel jente som får utstedt resept på p-piller hindre at fastlegen får opplysninger om denne resepten?
 

 
 
 

3. Kan helsesøster/jordmor benytte rekvireringsretten og utstede p-piller til en ung asylsøkende kvinne på 16 år som har fått endelig avslag på sin asylsøknad?
 

 
 
 

4. Har helsesøster og jordmor med begrenset rekvireringsrett anledning til å rekvirere prevensjonsmidler til en 15-årig jente?
 

 
 
 

5. Hvor lang gyldighetstid har resepter på prevensjonsmidler utstedt av helsesøster/jordmor?
 

 
 
 
 
 

6. Kan en 16 år gammel jente selv velge hvilken type p-pille du som jordmor/helsesøster skal utstede resepten på, hvis det er flere alternativer du finner forsvarlig?
 

 
 
 

Spørsmål 1 av 6