E-eksamen: 6 om taushetsplikt

 Vanskelighetsgrad: enkel
 Riktig svar: 10 poeng (full score)
 Galt svar: – 5 poeng (minuspoeng)
 Vet ikke: 0 poeng (sikring mot minus)
 

1. Har helsepersonell lovlig adgang til å gi taushetsbelagte opplysninger om en pasient til annet helsepersonell på samme sykehus som ikke tar del i behandlingen av pasienten (eller har annet tjenstlig behov for opplysningene), uten samtykke fra pasienten/den som samtykker på vegne av pasienten?
 

 
 
 
 
 

2. Er et muntlig samtykke fra en 18-årig pasient tilstrekkelig for at du som helsepersonell lovlig skal kunne oversende journalen til hennes mor?
 

 
 
 

3. Har alternativbehandlere lovfestet taushetsplikt for opplysninger om personer de behandler?
 

 
 
 

4. Har pasienten rett til å få se loggen til pasientjournalen, som viser hvem som har vært inne og sett på helseopplysningene?
 

 
 
 

5. Opphører helsepersonells taushetsplikt om en pasient når vedkommende dør?
 

 
 
 

6. Opphører helsepersonells taushetsplikt om tidligere pasienter hvis de får ny jobb utenfor helsevesenet?
 

 
 
 

Spørsmål 1 av 6