E-eksamen: 6 til om øyeblikkelig hjelp

 Vanskelighetsgrad: middels
 Riktig svar: 10 poeng (full score)
 Galt svar: – 5 poeng (minuspoeng)
 Vet ikke: 0 poeng (sikring mot minus)
 

1.

Din 81 år gamle onkel lider av kreft som har spredt seg til skjelettet, har store smerter, og er stort sett sengeliggende. Han har fått beskjed fra legen om at han nok ikke har mer enn høyst 1 år igjen å leve.

 

Din onkel har ikke noe ønske om å leve i denne tilstanden mer, oppfatter det som uverdig, og ber derfor helsepersonellet om å legge igjen en sterk dose morfin, slik at han kan ta dette selv, og sovne inn.

 

Har autorisert helsepersonell lovlig adgang til å hjelpe onkelen din slik at han kan få en verdigere avslutning av sitt liv?

 

 
 
 

2.

Foreldrene til et 5 år gammel jente oppsøker sykehuset med sin datter som har hatt en sykkelulykke. Jenta har syklet uten hjelm, kjørt på en parkert bil, og blitt slått i bakken i fallet. Jenta er meget omtåket og vanskelig å få kontakt med når foreldrene kommer inn med henne.

 

Ganske raskt viser det seg at jenta må gjennom flere kompliserte operasjoner som følge av uhellet. Foreldrene, som begge er åpne medlemmer av Jehovas Vitner, har begge foreldreansvaret og samtykker til alle nødvendige inngrep. De tar imidlertid et klart forbehold for enhver behandling som medfører at jenta blir tilført blod/blodprodukter. Helsepersonellet kjenner til at foreldrene i flere år har vært Jehovas Vitner, som nekter å motta blod/blodprodukter, og etter en samtale med dem er det klart at de fortsatt ønsker å praktisere dette.

 

Kan jenta lovlig bli tilført blod/blodprodukter mot foreldrenes ønske?

 

 
 
 

3.

Du er autorisert helsepersonell, og har en meget miljøbevisst datter på 18 år. Datteren din har funnet ut at hun ønsker å om nødvendig «gå i døden» for miljøet, og har flere ganger fortalt at hun vil legge seg ned og sultestreike for saken. Du vet at det ikke feiler datteren din noe psykisk, men at hun rett og slett har denne overbevisningen.

 

En sommerdag gjør datteren din alvor av sin trussel, sammen med tre andre venninner med samme overbevisning. De legger seg ned på bakken i en park i Oslo, med plakater som forteller at de ønsker å sultestreike til den norske regjeringen tar miljøarbeidet mer på alvor. De får medieoppmerksomhet i massevis, og får bistand fra Røde Kors som sørger for å gi dem væske i form av vann, som er eneste «næring» de vil motta.

 

Datteren din faller til slutt i koma, men var overbevist til det siste om at hun ønsket å om nødvendig «gå i døden» for miljøsaken. Har hun rett til å gå i døden for dette, uten at helsepersonellet kan gjøre noe?

 

 
 
 

4.

Må man være medlem av Jehovas vitner eller ha annen tilsvarende religiøs overbevisning for å ha rett til å nekte å motta blod eller blodprodukter?

 

 
 
 

5.

Som autorisert sykepleier arbeider du i hjemmesykepleien. Du har nå akkurat kommet hjem til en kvinne på 78 år, som ringte og forklarte deg at hun hadde falt ned trappen. Hun åpner døren når du kommer, og du ser at hun har en stor blodutredelse (stort mørkt/blått område) på overkroppen, hvor hun forteller at hun må ha landet.

 

Du foreslår å ta henne med til legevakten eller til nærmeste sykehus for å få sjekket at det ikke er noe alvorlig, da du frykter at kvinnen kan ha fått livstruende indre blødninger som følge av fallet. Kvinnen vil imidlertid ikke gjøre som du sier, og jo mer du insisterer, jo mer avvisende blir hun. Til slutt gidder kvinnen ikke å høre på deg mer, ber deg bestemt om å gå, og lukker og låser døren foran deg.

 

Hvilke handlingsalternativer har du som helsepersonell i en slik situasjon?

 

 
 
 
 
 

6. Plikter du som autorisert norsk helsepersonell, mens du befinner deg i et norskregistrert fly (LN-registrert) over amerikansk luftrom på vei til Orlando, USA, å bistå besetningen ombord hvis det oppstår en situasjon hvor en passasjer trenger øyeblikkelig hjelp?
 

 
 
 
 
 

Spørsmål 1 av 6

.