E-eksamen: 6 vanskelige for ergoterapeuter

Vanskelighetsgrad: høy
 Riktig svar: 10 poeng (full score)
 Galt svar: – 5 poeng (minuspoeng)
 Vet ikke: 0 poeng (sikring mot minus)
 

1.

En pasient du som ergoterapeut deltar i behandlingen av betror seg til deg at han tror har en blitt HIV-smittet etter en tur til Thailand for et halvt år siden. Han forteller at han ikke har testet seg, men mistenker det ved at hans allmenntilstand har blitt dårligere og dårligere i det siste. Han forteller at han ikke har turt å si fra om mistanken til ektefellen hjemme, og de har hatt, og har fortsatt, ubeskyttet sex. Har du som ergoterapeut meldeplikt om dette forholdet til noen, og i tilfelle til hvem?

 

 
 
 
 
 

2.

Du arbeider som privat ergoterapeut i ditt eget enkeltmannsforetak, og er ute på en arbeidsplassundersøkelse hos flere ansatte på et NAV-kontor. Det kommer da innom en NAV-klient som i sinne over å ha fått avslag på søknad om ytelser, går berserk. Han går fysisk til angrep og skader flere NAV-ansatte. Han tror du også er NAV-ansatt, slår deg ut av balanse, hvorpå du faller mot et bord og påføres en varig ryggskade. Er dette en yrkesskade som gir deg rett til yrkesskadeerstatning?

 

 
 
 
 

3.

Du jobber som ergoterapeut i en kommune og har reist hjem fra arbeid en fredag ettermiddag. På kvelden, rett etter at du over en periode på 1/2 time har drukket 3 glass vin blir du oppringt av en pasient, som ber om noen råd om hvordan han skal håndtere opptreningen av en arm etter en skade.

Har du lov til å gi denne pasienten råd over telefon?

 

 
 
 
 

4.

Har ergoterapeuter lov/rett til å melde fra til rektor eller pedagogisk personale ved skolen hvis de mistenker at et barn på 11 år som de deltar i behandling av, blir mobbet av medelever i samme klasse?

 

 
 
 
 

5.

Du er ergoterapeut og jobber på et sykehjem. En eldre pasient du har bistått i forbindelse med opptreningen etter en håndskade ble så fornøyd med din innsats at hun forærte deg et beløp på kr. 75 000,- uten at du ante noe om det. Hun overførte beløpet til din bankkonto. Kvinnen døde imidlertid kort tid etterpå, før du oppdaget at beløpet var overført til din bankkonto. Kvinnen har ingen barn, og ingen øvrige gjenlevende arvinger.

 

Er denne gaven i strid med noen bestemmelser i helsepersonelloven, og plikter du å levere pengene tilbake?

 

 
 
 
 
 

6.

Du jobber på en rehabiliteringsinstitusjon som har ansvaret for opptrening av pasienter som har vært utsatt for alvorlige hodetraumer, blant annet i forbindelse med trafikkulykker. Du er stort sett enig med legene på institusjonen om hva som er best behandling av pasientene. For én av pasientene med en hodeskade er du imidlertid helt uenig med legen som har foreskrevet et rehabiliteringsopplegg som innebærer mye ro i en innledende fase på flere måneder. Du mener tvert imot pasientene trenger mye aktivitet og bevegelse også i den innledende fasen, for å unngå skadevirkninger og et dårligere rehabiliteringsresultat. Du har uttrykt din uenighet med legen, men hun er ikke enig med deg.

 

Plikter du som ergoterapeut å følge legens rehabiliteringsopplegg eller kan du gjennomføre et mer aktivt opplegg enn det legen foreskriver?

 

 
 
 
 

Spørsmål 1 av 6

.