E-eksamen: 6 varierte

 Vanskelighetsgrad: vanskelig
 Riktig svar: 10 poeng (full score)
 Galt svar: – 5 poeng (minuspoeng)
 Vet ikke: 0 poeng (sikring mot minus)
 

1.

Hvilke 5 av følgende 10 personellgrupper er en egen helsepersonellgruppe du kan få autorisasjon som fra SAK (Statens autorisasjonskontor for helsepersonell)?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.

Du får overraskende en flaske vin verdt ca kr 300,- av foreldrene til et barn du har deltatt i behandlingen av.

 

Kan du lovlig motta denne gaven?

 

 
 
 
 

3.

Har en gravid kvinne som fortsatt befinner seg i Norge, på tross av at hun har fått et endelig utvisningsvedtak med pålegg om å forlate landet, rett til svangerskapskontroller hos norsk helsepersonell?

 

 
 
 

4.

Et ektepar fra Afghanistan opplever at kvinnen blir gravid med en norsk mann mens hun oppholder seg på et asylmottak i Norge. Ni måneder senere føder kvinnen et barn på Ullevål universitetssykehus, mens kvinnen fortsatt venter på at asylsøknaden behandles. To måneder senere får hun avslag på sin asylsøknad.

 

Har kvinnen født et barn som har krav på norsk statsborgerskap?

 

 
 
 

5.

Hvis du får utført en arbeidsplassundersøkelse av en ergoterapeut – regnes dette som helsehjelp?

 

 
 
 

6.

Kan du som helsepersonell henvende deg til Pasient- og brukerombudet og gi ombudet opplysninger om en sak din arbeidsgiver på tross av flere interne varslinger ikke har villet ordne opp i, og samtidig kreve at ombudet ikke avslører at det er du som har varslet dem?

 

 
 
 

Spørsmål 1 av 6