Velg e-eksamen:

Her velger du hvilken e-eksamen du vil avlegge i våre uhøytidelige "eksamenstester". Selv om dette ikke er noen offisielle eksamener, og ikke har noen direkte betydning for noen karakterer av noe slag, er det et godt sted å starte for å tilegne seg juridiske kunnskaper om helsejuss. Det er stor forskjell på vanskelighetsgrad så det lønner seg å velge noen av de åpne og enkle i starten.

 

NB! Vises ikke spørsmålene trykker du én gang på "Refresh".

 

E-eksamener hvor det også er utarbeidet en sensurbegrunnelse ligger det mer arbeid bak, og det koster deg derfor en donasjon tilsvarende en kaffekopp (kr 35) å avlegge, som betales med kredittkort i starten av eksamen. Slik eksamen krever også pålogging, og du får tilsendt en oversikt over din besvarelse, fasiten og den rettslige begrunnelsen for svarene, med henvisning til hvor i våre titler temaene er beskrevet. Det ligger imidlertid mange gratis e-eksamener her som kan gi deg god trening, så det anbefales at du begynner med dette.

 

Husk at du går rett inn i den aktuelle e-eksamen ved å trykke på eksamensknappen her på siden. Hver e-eksamen består av 6 multiple choice-oppgaver (eventuelt også multiple answer-oppgaver), hvor hver oppgave teller like mye. Eksamene med eksamensavgift består av 10 oppgaver. Alle spørsmålene må besvares på alle eksamener. Du får inntil 10 poeng for riktig svar, -5 poeng (minus 5 poeng!) for galt svar, og 0 poeng for vet ikke. Du kan gå frem og tilbake og endre på svarene helt til du leverer, med mindre det er øvingsmodus med løpende oppgavelevering. I løpet av noen få sekunder får du eksamensresultatet med din karakter, dine svar og det riktige svaret. På eksamener med sensorveiledning får du også det etter levering. Eksamener som har maksbegrening på antall ganger den kan avlegges, som har eksamensavgift, eller som gir vitnemål, krever også pålogging (men du kan naturligvis velge å være helt anonym ved å benytte en anonym e-post og brukernavn). Avlagte avlagte eksamener blir løpende oppbevart i vår database, og benyttet for anonym fremstilling av statistikk og scoreboard.

 

Vi har mange typer eksamener. Følgende ikoner gir deg nødvendig forhåndsinformasjon om de ulike eksamenstypene:

Tilgjengelighet:

 Åpen eksamen

Eksamen ikke tilgjengelig

Eksamen under utarbeidelse

 

Vanskelighetsgrader:

 Enkel

Middels

Vanskelig

 

E-eksamenstyper:

Tips underveis

Løpende oppgavelevering

Pålogging kreves

 Tidsbegrenset

Max 3 oppmeldinger

 Med sensorveiledning

 "Eksamensavgift" kr 35,-

 Sanntidseksamen for flere

 Med "vitnemål"

Eksamenstemaer:

 Om barn/ungdom

Prevensjonsmidler

I domstolen

Vaksinering

IKT-relatert

Øyeblikkelig hjelp

Legemiddelhåndtering

Informasjonsbehandling

Dokumentasjonsplikt

Fremmedkulturelt

Øvrige temaer

Helsepersonell:

HS=Helsesøstre
JM=Jordmødre
SP=Sykepleiere
ET=Ergoterapeuter
OI=Ortopediingeniører
FT=Fotterapeuter
TL=Tannleger
TP=Tannpleiere
TT=Tannteknikere
TS=Tannhelsesekretærer
NF=Nasjonale fag

, ,

Alle

, ,
NF

, ,
NF

, ,
NF

, , , ,
Alle

, , , ,
HS-JM

, ,
HS-JM

, ,
Alle

, ,
HS-JM

, ,
HS-JM

, ,
JM

, ,
JM

, ,
HS-JM

, ,
HS-JM

, ,
HS-JM

, ,
HS-JM

, ,
Alle

, ,
Alle

, ,
Alle

,
FT

, ,
ET

,
FT

, ,
HS-JM

, ,
HS-JM

Del/Like:

Facebook
Twitter
Google+
http://jusboka.no/eksamen/e-eksamen-starttest/valgside-e-eksamener