Helse-Norge - forklart

Hvem gjør hva i helse-Norge?

Hvem er helsepersonell, og hvem er ikke?

Hvor har man pasientvern, og hvor er man bare ...avtalepart?

Kan psykologer eller fysioterapeuter sykmelde?

Kan fotterapeuten din selge deg reseptfrie legemidler, og har ergoterapeuter refusjonsrett?

Hva gjør en perfusjonist, og hva driver en bandasjist med?

Her finner du svar på alt dette - og mye mer.

 

Autorisert helsepersonell        Ikke autorisert helsepersonell