Autorisert helsepersonell

Helse-Norge anno 2016

 
Øvrig personell uten egen autorisasjon som helsepersonell

(Alle kolonner er søk- og sorterbare. For søk på to kolonner samtidig - trykk på tabelloverskriften
i første kolonne du vil sortere, og hold 'Shift' nede og trykk på tabelloverskriften i den andre kolonnen)

(klikk på for mer informasjon om hver personellgruppe)
PersonellgruppeAntallType personellUtdanningsnivåYrkesorganisasjon- norskYrkesbeskrivelseUtdanningsinstitusjoner i NorgeRekvireringsrett - legemidlerRefusjonsrett NAV/HELFOSykmeldingsrett - folketrygdlovenYrkesorganisasjon - internasjonalKommentarer
Aktivitør3 762Fagarbeider, normalt ansatt i sosialtjenestenVideregående, 2 år på skole og 2 år i bedriftAktivitørenes Landsforbund (ALF)Aktivitøren tilrettelegger og motiverer personer i dagliglivet til å være aktive, alene eller sammen med andre. Tilbudet er særlig rettet mot brukergrupper som eldre, psykisk utviklingshemmede eller personer med nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsivå. Aktiviteter benyttes i hjemmet, på jobb/ skole og privat i forhold til brukerens egne behov, mestringsnivå, ønsker og behov. Det kan gså være aktiviteter som inngår i et terapeutisk opplegg under ansvar av autorisert helsepersonell.Vdg skoler med helse og oppvekstfag (2 år) og opplæring i bedrift (2 år)NeiNeiNeiIngenIngen
AudiopedagogUkjentIkke autorisert fagperso-nell som virker i barnehage-, utdannings-, helse- og omsorgssektorenMasterNAF - Norsk Audiopedagogisk ForeningAudiopedagogen arbeider med hørselshemmede (døve og tunghørte) i alle aldre og på ulike områder, og innehar spesialpedagogikkutdanning.Universitetet i Oslo
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
NeiJa, se folketrygdloven § 5-10, jf Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog av 18.4.1997 nr 329NeiEFAS - European Federation of Audiology Societies
Ingen
BandasjistUkjentSalg av spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell i konkurranse med, eller av underavdelinger av apotek.Ingen særskilt utdanningIngenBandasjister benyttes som betegnelse på ansatte i bandasjistforretninger som selger varer som blir brukt ved inkontinens, stomi og diabetes, samt brystproteser, kateter og ernæringspreparater til klinisk bruk.Ingen særskiltNeiJa, bandasjistforretninger (som selger varer som blir brukt ved inkontinens, stomi og diabetes, samt brystproteser, kateter og ernæringspreparater til klinisk bruk), har refusjonsrett i medhold av ftrl §§ 5-14 og 5-25, jf Blåreseptforskriften § 7.NeiIngenBandasjister har gjerne bakgrunn som apotekteknikere eller apotekansatte.
Barne- og ungdomsarbeider21 327Fagarbeider, normalt ansatt i sosialtjenestenVideregående, 2 år på skole og 2 år i bedriftDelta
Fagforbundet
Barne- og ungdomsarbeideren skal være en rollemodelle for barn og ungdom, og planlegge, tilrettelegge og gjennomføre ulike pedagogiske tilbud for å stimulere til vekst og utvikling. Arbeidet består i å veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv, og gi barna en sosial utvikling gjennom kommunikasjon, samspill, fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring.Vdg skoler med helse og oppvekstfag (2 år) og opplæring i bedrift (2 år)NeiNeiNeiIngenIngen
BarnepleierUkjentSykehusansatt, barnehageansatt, ikke autorisert1 års heltidsstudium i barsel og barnepleie, utover 3-årig videregåendeDeltaBarsel- og barnepleieren har fordypning innen helse- og oppvekstfag, og arbeider med barsel- og barnepleie fra svangerskapets begynnelse, fødsel og barseltid, det nyfødte barnet og jobber sammen med helsepersonell med barnesykepleie.Fagskolen Innlandet, avd Gjøvik
Rogaland Kurs og Kompetansesenter
NeiNeiNeiIngenIngen
Barnevernpedagog11 629Ansatt i sosialtjenesten eller barnevernetBachelor eller MasterFO - Fellesorganisasjonen (LO)
Akademikerforbundet
Barnevernspedagoger arbeider med barn og unge som har, eller står i fare for å få, sosiale eller psykiske problemer, og bidrar med omsorg, forebyggende arbeid og konfliktløsning.
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Lillehammer
Høgskulen i Volda
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Diakonhjemmet Høgskole
NeiNeiNeiIngenIngen
Dyrepleier1 133Autorisert dyrehelsepersonell, se dyrehelsepersonelloven § 4, jf Forskrift om dyrepleiere av 27.5.2003 nr 657Bachelor eller 2-årig utdannelse (DH-kandidat).NDAF - Norsk dyrepleier- og assistentforening
Fagforbundet
Dyrepleieren gir omsorg, pleie og oppfølgende behandling av dyr, og bistår med kundebehandling, hygiene og forefallende arbeid på dyreklinikker. Andre dyrepleiere jobber på avdelinger for forsøksdyr, i staller, samdrifter eller i dyrehager og dyreforretninger.Universitetet i Nordland (Bachelor)
Norges veterinærhøgskole (DH-kandidat)
NeiNeiNeiIVNTA - International Veterinary Nurses and Technicians AssociationIngen
Fiskehelsebiolog144Autorisert dyrehelsepersonell, se dyrehelsepersonelloven § 45-årig profesjonsstudium med integrert master i fiskehelse, alternativt utdanning som veterinær med spesialisering i akvakultursykdommer.DNV - Den norske veterinærforeningFiskehelsebiologen behandler sykdommer på fisk og andre akvatiske dyr (organismer under vann) med et mål om å øke produksjonen og redusere dødeligheten ved oppdrettsanlegg. Fiskehelsebiologen skriver du også ut resepter for å behandle sykdommer.Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet
Ja, rett til å rekvirere legemidler til akvatiske dyr unntatt sjøpattedyr, herunder rekvirering til dyreeiere til bruk for akvatiske dyr unntatt sjøpattedyr. Når det gjelder legemidler i reseptgruppe A og B, kan legemidler rekvireres i henhold til vedlagt liste, som når dette skrives (1.1.2016) er tom, jf Rekvireringsforskriften § 2-11.NeiNeiWVA - World Veterinary AssociationIngen
FotpleierUkjentAlternativ behandler, ikke autorisertIngen særskilt utdanningIngenBetegnelse på de som gir behandling i form av velværebehandling av personers føtter, som ikke regnes som helsehjelp. Fotpleiere er ikke det samme som fotterapeuter, som yter helsehjelp som autorisert helsepersonell.Ingen særskiltNeiNeiNeiIngenIngen
Helsesøster3 816Sykepleier med tilleggsutdannelse, autorisert helsepersonell - sykepleierSykepleierutdannelse med minimum 1 års praksis som sykepleier og videreutdanning på minst 1 år ved høgskole/ universitet, eventuelt mastergradsstudium.NSF - Norsk SykepleierforbundSykepleier med spesialisering og tilleggsutdannelse som forebygger og fremmer helse hos barn og unge i alderen 0-20 år.Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Hedmark
Universitetet i Stavanger
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Ålesund
Høyskolen Diakonova
Ja, begrenset til vaksiner i Barnevaksinasjonsprogrammet og prevensjonsmidler for kvinner med tilhørende lokalanestetika for innsetting av p-stav, jf Rekvireringsforskriften § 2-5NeiNeiICN - International Council of NursesPr 31.12.2015 stod omtrent 5 400 jordmødre og helsesøstre registrert med begrenset rekvireringsrett i Helsepersonellregisteret.
Hudpleier/ hudterapeutUkjentAlternativ behandler, ikke autorisertVideregående, 3 år på skoleFagforbundet
Norske Kosmetologers og Hudterapeuters Forbund
Hudpleieren behandler hud og kropp og forebygger hudproblemer. Hudpleieren gir ansikts- og kroppsbehandling til kunder som ønsker å nyte behagelig og avstressende pleie, eller til personer som har spesielle hudproblemer som eksem eller acne. Vdg skole (3 år) med helse- og oppvekstfag (vg1) og hudpleiefag (vg2 og vg3)
Hudpleieakademiet
NeiNeiNeiIngenIngen
KosmetologUkjentAlternativ behandler, ikke autorisertPrivat utdanning i regi av Norske Kosmetologers og Hudterapeuters ForbundFagforbundet
Norske Kosmetologers og Hudterapeuters Forbund
Kosmetologen gir hudpleie og kosmetisk behandling basert på undersøkelse av hudens tilstand, fuktighet og lignende. Kosmetologen har spesialutdannelse i velvære og skjønnhetspleie. Kosmetologer arbeider også som hudpleier, sminkør, hudterapeut, make up-artist, maskør mm.Den Franske Kosmetolog Skole
Hudpleieakademiet
NeiNeiNeiIngenIngen
LaborantUkjentFagarbeider, Laboratorieansatt, sykehusansatt, ikke autorisertVideregående, 2 år på skole og 2 år i bedriftDeltaLaboranten kontrollerer, kvalitetssikrer og dokumenterer produkter, metoder og materialer, jobber med analyse, produktutvikling og rapportering.Vdg skoler med helse og oppvekstfag (2 år) og opplæring i bedrift (2 år)NeiNeiNeiIngenIngen
LegesekretærUkjentPrivatansatt, Ikke autorisertIngen formelle kravNHSF - Norsk HelsesekretærforbundLegesekretæren har normalt en bakgrunn/ fagkombinasjon som dekker de kravene som stilles i jobben som skal utføres på et sykehus eller på et legekontor, som gjerne også inkluderer grunnleggende opplæring i praktisk laboratoriearbeid. Stillingsbetegnelsen er ikke tilsvarende helsesekretærutdannelsen som er autorisert helsepersonell, men en enklere variant av denne helsepersonellgruppens utdannelse. Treider fagskoleNeiNeiNeiIngenIngen
LogopedUkjentIkke autorisert fagperso-nell som virker i barnehage-, utdannings-, helse- og omsorgssektorenMaster med minimum C i gjennomsnittskarakterNLL - Norsk LogopedlagLogopeden utreder og jobber med mennesker som har ulike former for medfødte eller ervervede kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og svelgevansker.Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
NeiJa, se se folketrygdloven § 5-10, jf Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog av 18.4.1997 nr 329NeiIALP - The International Association of Logopedics and PhoniatricsIngen
Medisinsk sekretærUkjentPrivatansatt, Ikke autorisertIngen formelle krav, men betegnelse på et utdanningsløp på videregående nivå på private skolerNHSF - Norsk HelsesekretærforbundDen medisinske sekretæren har normalt en bakgrunn/ fagkombinasjon som dekker de kravene som stilles i jobben som skal utføres på et sykehus eller på et legekontor, som gjerne også inkluderer grunnleggende opplæring i praktisk laboratoriearbeid. Stillingsbetegnelsen er ikke tilsvarende helsesekretærutdannelsen som er autorisert helsepersonell, men en enklere variant av denne helsepersonellgruppens utdannelse. Treider fagskoleNeiNeiNeiIngenIngen
Miljøarbeider3 910Ansatt i sosialtjenestenIngen særskilt utdanningFagforbundetMiljøarbeideren arbeider med å skape trivsel for mennesker i alle aldre og situasjoner som trenger oppføling og hjelp, gjennom å vise omsorg og legge til rette for en aktiv og sosial hverdag. Miljøarbeideren arbeider ofte i nært samarbeid med barne- og ungdomsarbeidere, sosionomer, barnevernpedagoger og miljøterapeuter.Ingen særskiltNeiNeiNeiIngenIngen
OrtopediteknikerUkjentFagarbeider, ortopedisk verkstedsansatt, ikke autorisertVideregående, 2 år på skole og 2 år i bedriftNOTF - Norsk ortopediteknisk foreningOrtopediteknikeren lager og reparerer proteser, ortoser og ortopediske hjelpemidler.Vdg skoler med helse og oppvekstfag (2 år) og opplæring i bedrift (2 år)NeiNeiNeiIngenIngen
PortørUkjentSykehusansatt, ikke autorisertIngen formelle krav, men normalt portørfag på videregående, 2 år i skole og 2 år i bedriftDeltaPortøren transporterer pasienter, medisiner og utstyr innenfor et sykehus, et sykehjem eller i andre institusjoner.Vdg skoler med helse og oppvekstfag (2 år) og opplæring i bedrift (2 år)NeiNeiNeiIngenIngen
Sosionom15 292Ansatt i sosialtjenestenBachelor eller MasterFO - Fellesorganisasjonen (LO)Sosionomen forebygger, løser og reduserer sosiale problemer for enkeltpersoner, familier og grupper i samfunnet, med utgangspunkt i den enkeltes evner og private situasjon, basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Sosionomen bistår med å kartlegge menneskets ressurser og behov, og bidra til at de kan benytte samfunnets støtteordninger på en best mulig måte for å forbedre livskvaliteten.Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Lillehammer
Høgskulen i Volda
Universitetet i Oslo
Universitetet i Agder
Universitetet i Nordland
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Diakonhjemmet Høgskole
NeiNeiNeiIngenIngen
VelferdsviterUkjentIkke autorisert fagperso-nell som virker i barnehage-, utdannings-, helse- og omsorgssektorenBachelorFO - FellesorganisasjonenVelferdsviteren arbeider med å forebygge, hindre utstøting, tilbakeføre og styrke individets relasjon og tilknytning til samfunnet generelt og arbeidslivet spesielt, med utgangspunkt i sin særlige kompetanse innen arbeidsliv.Høgskolen i ØstfoldNeiNeiNeiIngenIngen
Veterinær1 531Autorisert dyrehelsepersonell, se dyrehelsepersonelloven § 46-årig profesjonsstudium ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. DNV - Den norske veterinærforeningVeterinæren er en dyrlege som forebygger og behandler sykdommer hos dyr.NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitetJa, rett til å rekvirere de legemidler som er nødvendige for utøvelse av veterinærvirksomheten, herunder rekvirering til dyreeiere til bruk for dyr. Veterinærstudenter som har tillatelse til å utføre assistenttjeneste hos praktiserende veterinær, kan rekvirere legemidler i den utstrekning det er nødvendig for utøvelse av tjenesten. Studenters rett til å rekvirere omfatter ikke legemidler i reseptgruppe A, jf Rekvireringsforskriften § 2-3.NeiNeiWVA - World Veterinary AssociationIngen

Tabellforklaring - kolonnevis:

1. Gruppe2. Antall pr 2.1.20133. Type personell4. Utdanningsnivå5. Yrkesorganisasjon - norsk 6. Yrkesbeskrivelse 7. Udanningsinstitusjoner i Norge 8. Rekvireringsrett - legemidler 9. Refusjonsrett - NAV/HELFO 10. Sykmeldingsrett - folketrygdloven 11. Yrkesorganisasjon - internasjonal 12. Kommentarer
Autorisert helsepersonell