Nordiske betegnelser på helsepersonell

Har du lyst til å få en finsk Hnykkir til å fikse ryggen din, eller vil du ha hjelp av en færøysk Kliniskur dietistur til å legge om matvanene? Og hvilken gravid kvinne vil vel ikke ha hjelp av en islandsk Ljósmóðir?

 

Her finner du alle betegnelsene man benytter i Norden på samme helseprofesjon. Både svenske, danske, finske, færøyske, grønlandske og ikke minst de vakre islandske. Dette er de offisielle betegnelsene som Nordisk ministerråd (de nordiske regjeringers offisielle samarbeidsorgan) benytter på samme eller tilsvarende yrkesgrupper i de nordiske landene.

 

Vi har også lagt til den offiisielle engelske betegnelsen på helsepersonellet, og en kolonne som viser om helsepersonellgruppen inngår i gruppen som er omfattet av Nordisk overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet og for veterinærer av 14.6.1993 (Arjeplogavtalen). I så fall er det en gjensidig anerkjennelse av utdanningene/ autorisasjonene i Norden, hvor man kan søke om autorisasjon i et annet nordisk land, uten å måtte dokumentere utdanningsinnholdet for vurdering.

 

Nordiske navn