Salgs- og leveringsbetingelser

Versjonsnummer 1.14
(À jour pr 20. august 2017)

1 OVERSIKT

1.1 Generelt om gjennomføring av kjøp, portotillegg mv

På nettsidene Jusboka.no og Jussboka.no selges bøker via Internett til privatpersoner og næringskunder (bedrifter, offentlig forvaltning (stat og kommune), bokhandlere mv) i Norge. Jussboka.no reserverer seg for eventuelle feil i informasjonen på hjemmesiden eller i disse betingelsene.

Gjennomført bestilling innebærer at du godkjenner salgs- og leveringsbetingelsene og samtykker til at navn, e-postadresse og andre oppgitte opplysninger registreres i Jussboka.no sitt kunderegister.

Du må ha fylt 18 år for å kunne handle på Jussboka.no. Der det i disse betingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, brev eller telefaks. Salgs- og leveringsbetingelsene foreligger kun på norsk.

Forbrukerkjøp er regulert i blant forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, ehandelsloven og finansavtaleloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

For at du skal forstå hvordan bestillinger og handler skjer på Jussboka.no, har vi her beskrevet kjøpsprosessen. Etter at du har valgt en eller flere av våre boktitler på Jussboka.no, må du velge betalingsmåte. Du kan velge mellom å betale med kredittkort, eller bestille gjennom vårt ordinære bestillingsskjema mot faktura.

Bestillinger betalt med vår kredittkortløsning, innebærer at boka/bøkene sendes deg pr brevpost uten ytterligere kostnader til postoppkrav eller lignende. Porto er inkludert i betalingen per kredittkort. Denne løsningen er den rimeligste og egner seg for privatpersoner som bestiller én bok. Totalprisen for kjøp av én bok til kr. 490,-, blir da kr. 575,-, som belastes kredittkortet. Totalprisen for kjøp av én bok til kr. 690,-, blir tilsvarende kr. 775,-.

Bestillinger fra privatpersoner via vårt ordinære bestillingsskjema, innebærer at de bestilte titlene sendes pr postoppkrav. I så fall kommer Postens til enhver tid gjeldende porto og postoppkravsgebyr på samlet kr. 177,- (pr 20.8.2017) i tillegg til bokpris og porto. Bestilling av én av titlene til kr. 490,- innebærer da p.t. en total pris på kr. 667,-. Bestilling av én av titlene til kr. 690,- innebærer da p.t. en total pris på kr. 867,-.

Bestillinger fra næringskunder (bedrifter, offentlig forvaltning mv) via vårt ordinære bestillingsskjema, innebærer at de bestilte titlene sendes pr post mot faktura (ikke oppkravssending). Det tilkommer da kun portoutgifter for forsendelsen, og ikke noe oppkravsgebyr. Bestillinger av 1-2 bøker får et portotillegg på kr. 85,- pr bok. Ved samtidig kjøp av 3 eller flere bøker, benytter vi Postens Norgespakken-esker, som gir forsikring av forsendelsen og pakkesporing, se Salgs- og leveringsbetingelsenes punkt 5 og 6. Ved bestilling av 3-9 bøker kommer et samlet portotillegg på kr. 144,-. Ved samtidig bestilling av mer enn 10 bøker sendes bøkene portofritt. Disse prisene gjelder pr dags dato (20.8.2017), men endres automatisk til Postens nye priser straks Posten foretar prisendringer.

For bestillinger med en samlet vekt utover 35 kg eller med et antall som krever forsendelse i flere esker foretar vi forsendelse via flere av Postens Norgespakken-egenemballerte esker på rimeligste vis.

Alle forsendelser til Svalbard innebærer et pristillegg tilsvarende Postens ekstra omkostninger for denne destinasjonen.

 

1.2 Bestillings- og avtaleprosess via kredittkortløsningen

Velger du å betale med kredittkort trykker du på ikonet ”Legg i handlekurv” ved den aktuelle boka. Du blir da overført til vår samarbeidspartner med kryptert betalingsløsning - PayPal. Vi aksepterer bruk av VISA, MasterCard/EuroCard og American Express. Du kan velge antall bøker, oppdatere handlevognen, velge å kjøpe flere, og fjerne en eller flere bøker du har lagt i handlevognen.

Først når du går til ”Betal” blir du bedt om å oppgi navn, adresse og kredittkortdata. Du kan fortsatt avbryte kjøpsprosessen ved å velge linken ”Avbryt og gå tilbake til Jussboka.no - Forlag Eilertsen” nederst på siden.

 

Kontroll av bestilling via kredittkort
Trykker du på ikonet ”Kontroller bestillingen og fortsett”, foretar PayPal en kontroll av om de inntastede opplysningene er korrekte. Du har fortsatt ikke inngått noen avtale med Jussboka.no, og kan om ønskelig ennå trekke deg fra kjøpet.

 

Gjennomgå informasjonen din
Når registreringsskjemaet korrekt utfylt kommer du til siden som heter ”Gjennomgå informasjonen din”. Her må du kontrollere at dine registrerte opplysninger ble korrekte. Ved å trykke på lenken som lyder ”Legg til spesialinstruksjoner til selger”, kan du legge inn for eksempel ønske om spesiell referanse som skal påføres fakturaen, eller andre instruksjoner om kjøpet du ønsker å gi Jussboka.no.

Ønsker du å avbryte kjøpet har du fortsatt mulighet til det, ved å velge linken ”Avbryt og gå tilbake til Jussboka.no - Forlag Eilertsen” nederst på siden. Du får også opp opplysninger om hvordan denne kredittkorttransaksjonen vil komme til å vises på regningen fra ditt kredittkortselskap.

 

Bindende kjøpsavtale inngås
Først når du trykker ikonet ”Betal nå” vil bestillingen regnes som gjennomført, og partene blir bundet av avtalen. Du får da opp et nytt kvitteringsbilde på skjermen, hvor blant annet kvitterings-ID fremkommer, og opplysninger om hva som er bestilt, og prisen for dette.

 

Ordrebekreftelse pr e-post, kvittering for bestillingen
En e-postmelding med bestillingssammendrag (ordrebekreftelse) blir automatisk sendt til den i bestillingen oppgitte e-postadressen. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om den er i overensstemmelse med bestillingen. Ved å velge linken ”Vis kvittering som kan skrives ut” kan du også få en egen utskriftsvennlig kvitteringsutskrift. Deretter trykker du ”Utført”, så vil vinduet lukkes.

Du kan så trykke knappen ”Gå tilbake til Jussboka.no - Forlag Eilertsen”, og du kommer tilbake til forsiden på våre hjemmesider.

Den videre håndteringen av levering, forsendelse mv fremkommer av vilkårene nedenfor.

 

1.3 Bestillings- og avtaleprosess utenom kredittkortløsningen

Velger du å kjøpe bøker uten å benytte kredittkortløsningene, skjer bestillingen ved at du først angir om du er privatkunde eller om du bestiller for næringskunde. Den viktigste forskjellen er at du som privatkunde får bøkene sendt i postoppkrav, noe som blir litt dyrere pga Postens oppkravsgebyr i tillegg til bokpris og porto, og at du som privatkunde har angrerett etter angrerettloven. Næringskunder får bøkene tilsendt uten postoppkrav mot faktura med betalingsfrist 30 dager. Næringskunder har ikke angrerett.

Etter at du har valgt riktig lenke for hvilken type kunde du er, vil du komme inn til vårt ordinære bestillingsskjema. Det er viktig at du fyller ut opplysningene så nøyaktig som mulig, for å unngå problemer med forsendelsen. Felt merket med stjerne * er obligatoriske, og må fylles ut.

For å kunne bestille hos Jussboka.no må du akseptere våre Salgs- og leveringsbetingelser (som du nå leser). Dersom du ikke kan akseptere disse har du ikke anledning til å bestille bøker fra oss.

Du gjennomfører bestillingen når du trykker knappen “Send bestilling”. Bestillingen er bindende når bestillingen registreres på vår server (datamaskin), se nedenfor i punkt 3.

Straks Jussboka.no har mottatt bestillingen, vil du automatisk få en ordrebekreftelse med et sammendrag av opplysningene fra bestillingen. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen straks du mottar den, og kontrollér at den er i overensstemmelse med bestillingen. Bokpakken, sammen med faktura, sendes enten som postoppkrav (privatpersoner) eller mot faktura med 30 dagers betalingsfrist til næringskunder.

Den videre håndteringen av levering, forsendelse mv fremkommer av vilkårene nedenfor.

 

2 PARTER

Selger er Jussboka.no - Forlag Eilertsen, Postboks 239 Lilleaker, 0216 Oslo, bestilling(Bytt ut denne parentesen med @ tegnet)jussboka.no, telefon 997 440 22, registrert i Foretaksregisteret i Norge med organisasjonsnummer 994 074 598. Selger er i det følgende også benevnt som Jussboka.no, vi, oss, vår eller selger. Selger drifter både nettstedene Jussboka.no og Jusboka.no, hvor sistnevnte er en oppgradert og fornyet versjon av førstnevnte.

Kjøper er den person, bedrift, foretak, institusjon, stiftelse eller organ i offentlig forvaltning (stat eller kommune) som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som du, deg, din, ditt eller kunde(n).

 

3 BESTILLING

Bøker bestilles via hjemmesiden på Jussboka.no. Dersom du får problemer, kan du sende en e-post til bestilling(Bytt ut denne parentesen med @ tegnet)jussboka.no, så vil vi forsøke å hjelpe deg. En bestilling via Internett er gjennomført når bestillingen er registrert på Jussboka.no sin server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis den ikke avviker fra det som er tilbudt fra Jussboka.no. Du mottar automatisk en elektronisk ordrebekreftelse til den e-postadressen som er angitt på bestillingsskjemaet. Jussboka.no kan ikke garantere at alle bestilte titler til enhver tid kan leveres.

Dersom du har bestilt mer enn en bok kan det hende at du får produktene tilsendt i separate forsendelser.

 

4 PRISER

Prisene på boktitlene angis i norske kroner. Prisen på bøkene gjelder inntil de blir endret på Jussboka.no. Jussboka.no forbeholder seg retten til å endre prisene på hjemmesiden uten varsel. Dato for siste foretatte endring av Salgs- og leveringsbetingelsene, og versjonsnummer, fremkommer innledningsvis i disse Salgs- og leveringsbetingelsene.

 

5 FRAKT, FORSENDELSE, OPPKRAVSGEBYR

Fraktkostnaden er kr. 85,- per bestilling ved betaling med kredittkort, og fraktkostnaden blir automatisk inkludert i prisen som belastes kredittkortet eller PayPal-kontoen.

Alle bestillinger som foretas av privatpersoner utenom Jussboka.no sin kredittkortløsning effektueres ved bruk av postoppkrav. Bestilling av fra 1 opptil 2 bøker innebærer et frakttillegg på kr 85,- pr bestilte bok. Bestilling av 3 bøker innebærer et frakttillegg på kr 144,- for den totale forsendelsen av alle bøkene. I tillegg kommer Postens til enhver tid gjeldende oppkravsgebyr for forsendelsen. Faktura vil følge med forsendelsen. Ved forsendelse til Svalbard tillegges også Postens til enhver tid gjeldende frakttillegg for denne destinasjonen.

Ved bestilling fra privatpersoner av 4 eller flere bøker, benytter Jussboka.no Norgespakken Postoppkrav. Bokpakkens pris beregnes da med utgangspunkt i bøkenes oppgitte pris eksklusive fraktkostnader. Hertil kommer det samlebeløp som utgjør frakt- og oppkravsgebyr i henhold til Postens til enhver tid gjeldende prisliste. For tiden (20.8.2017) utgjør porto og oppkravsgebyr kr 236,- for slike forsendelser inntil 10 kg. Se prisliste på posten.no for tyngre forsendelser. Faktura vil følge med forsendelsen. Ved forsendelse til Svalbard tillegges også Postens til enhver tid gjeldende frakttillegg for denne destinasjonen.

Ved bestilling fra næringskunder sendes bøkene som pakkepost via Postens Norgespakken Egenemballert-esker, uten oppkrav. Faktura, inklusive påløpt frakt, vedlegges bokpakken med 30 dagers betalingsfrist. Se punkt 1.1 for nærmere opplysninger om portoutgifter ved bestilling av flere bøker. Ved samtidig bestilling av minst 10 bøker vil næringskunder få bøkene tilsendt fraktfritt. Den oppførte kjøper står ansvarlig for betaling av hele kjøpesummen innen forfallsfristen. Det er en forutsetning at samtlige bøker kan ekspederes samlet i én og samme forsendelse. Privatpersoner kan etter nærmere avtale eventuelt oppnå tilsvarende betingelser, forutsatt tilfredsstillende kredittverdighet.

 

6 LEVERING OG PAKKESPORING

6.1 Levering i Norge

Jussboka.no leverer for tiden kun til adresser i Norge, inklusive til Svalbard.

 

6.2 Pakkesporing

Dersom bøkene sendes som Norgespakken Postoppkrav eller som Norgespakken Egenemballert, får forsendelsen et forsendelsesnummer og kan spores ved hjelp av Postens Nettsporing. Ved behov kan du kontakte Jussboka.no på bestilling(Bytt ut denne parentesen med @ tegnet)jussboka.no for å få oppgitt forsendelsesnummer. Klikk følgende link for å komme til Postens Nettsporing: Postens Nettsporing.

 

7 LEVERINGSTID

Leveringstidene på Jussboka.no er forventede leveringstider. Jussboka.no garanterer ikke at bøkene sendes fra selger innen det oppgitte antall hverdager, fordi uforutsette forsinkelser kan oppstå.

Leveringstiden for din bestilling er normalt innen 1 uke, forutsatt at tittelen ikke er midlertidig utsolgt. Vi lagerfører et visst antall bøker. Ved utsolgt lager bestilles det inn nye opplag fra leverandører, og slike bestillinger effektueres normalt innen halvannen uke fra leverandøren. Bestillinger ekspederes fortløpende.

 

8 FORSINKET LEVERING

Siden kun et visst antall bøker lagerføres av Jussboka.no, er Jussboka.no avhengig av at leveransene inn til seg fungerer. I blant hender det at bøker blir forsinket, og det betyr at ekspederingen av bestillingen din kan ta litt lenger tid enn beregnet. Det gis følgelig ingen garantier for at bøkene kommer fram til en bestemt dag. Jussboka.no betaler ikke noen form for erstatning ved en eventuell forsinkelse. Kjente leveringsproblemer får du informasjon om via e-postadressen som er registrert ved bestillingen.

 

9 DELLEVERANSE

Dersom en eller flere bøker skulle bli forsinket, vil som oftest ordren bli delt, slik at ikke alle bøkene blir forsinket. Du vil bli varslet om dette pr e-post. I disse tilfellene betaler Jussboka.no alle ekstra fraktutgifter ved delt forsendelse, utover normal frakt som ville påløpt ved samlet forsendelse av hele bokpakken. Ved fakturabetaling faktureres hver forsendelse for seg.

 

10 KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT

Etter at du har mottatt bokpakken, plikter du innen rimelig tid å undersøke om leveransen er i samsvar med bestillingen din, om bøkene er blitt skadet under transporten, eller om det foreligger andre feil eller mangler. I så fall må du reklamere straks til oss her på Jussboka.no.

 

11 FAKTURA

For bestillinger som betales via Jussboka.no sin sikre kortbetaling gjennom PayPal, er porto inkludert i prisen som belastes kredittkortet eller PayPal-kontoen. Faktura følger bokpakken.

Bestillinger fra privatpersoner som ikke betales med kredittkort, sendes mot postoppkrav på kjøpers regning. Faktura følger bokpakken.

Offentlig forvaltning får tilsendt bestilte bøker mot faktura med 30 dagers betalingstid (ikke postoppkrav). I feltet for fakturareferanse kan det angis referanseinformasjon som vil følge ordren og komme med på fakturaen.

 

12 BETALING

12.1 Kortbetaling

Jussboka.no aksepterer betaling via PayPal-konto eller ved de kredittkort PayPals sikre kredittkortløsning til enhver tid aksepterer. For tiden (20.8.2017) omfatter dette Mastercard/Eurocard, VISA og American Express. All kortbetaling skjer kryptert over PayPals løsning for sikker nettbetaling.

Som kunde er du ansvarlig for betaling av kjøpesummen inklusive frakt og eventuelt oppkravsgebyr frem til beløpet er mottatt av Jussboka.no - Forlag Eilertsen. Dersom betalingen av en eller annen grunn uteblir, har selger rett til å fakturere det aktuelle beløpet.

 

12.2 Krediteringer ved kortbetaling

Dersom du har betalt med kort og noe i din ordre ikke kan leveres av Jussboka.no, vil du få tilbakeført pengene på kontoen (kreditering), vanligvis innen 1 uke.

 

12.3 Uavhentede og/eller ubetalte sendinger

Ved effektuerte bestillinger som ikke blir hentet eller ikke betalt av kjøper, har Jussboka.no - Forlag Eilertsen rett til å fakturere kunden for påløpt porto og oppkravsgebyr for forsendelsen, med tillegg av et gebyr på kr 175,- for å dekke arbeid og kostnader som påløper med dette.

 

12.4 Forsinkelsesrente og purregebyr

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrentelovens til enhver tid gjeldende maksimalsats, for tiden 8,50 % (1.7.2017). I tillegg påløper det kompensasjon for inndrivelseskostnadene etter forsinkelsesrenteloven § 3a (for næringsdrivende og offentlige kunder) med lovens høyeste beløp, for tiden kr. 370,- (fra 1.7.2017) samt øvrige gebyrer etter inkassoloven (for privatkunder) med inkassoforskriftens til enhver tid gjeldende maksimalsatser. Ved ytterligere forsinkelser påløper det større kostnader. Betaling skal gjøres til det kontonummer som oppgis på fakturaen. Påløpte forsinkelsesrenter, kompensasjon for inndrivelseskostnadene etter forsinkelsesrenteloven § 3a og alle gebyrer tillegges hovedstol (kapitaliseres) pr 31.12. hvert år, slik at det fra 1.1. påfølgende år beregnes rentes rente.

 

13 ANGRERETT OG RETUR FOR FORBRUKERKJØPERE

Dersom det er et forbrukerkjøp som omfattes av angrerettloven, har du som forbrukerkjøper angrerett i 14 dager fra tidspunktet du mottar varen. Det er viktig at varen er ubrukt, og at du legger ved angrerettskjemaet i utfylt stand eller en kopi av fakturaen du mottok fra Jussboka.no - Forlag Eilertsen. Alle bøker som returneres i henhold til angreretten skal leveres tilbake innen rimelig tid. Utgifter til returforsendelsen betales av deg.

Vedlagt alle forsendelser av bøker til forbrukerkjøpere følger et standard skjema på papir med opplysninger etter angrerettloven § 9. Her er også et av selger ferdig utfylt Angrerettskjema som du kan skrive ut og benytte ved bruk av angreretten. Dersom du ikke mottar angrerettskjema senest ved levering av bokpakken, utvides angrefristen til tre måneder. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av angrerettskjemaet. Retur må ikke skje mot postoppkrav, og slike sendinger vil ikke bli hentet av Jussboka.no - Forlag Eilertsen.

Andre enn forbrukere har ikke angrerett etter angrerettloven.

Dersom du allerede har betalt for boken, betaler Jussboka.no beløpet tilbake til deg når din returforsendelse er mottatt. Du vil få returnert prisen for boka, porto for forsendelse og eventuelt oppkravsgebyr du ble belastet ved bestillingen. Husk å inkludere informasjon om hvilket fakturanummer angreretten omfatter, og det kontonummer du ønsker beløpet returnert til. Tilbakebetaling fra Jussboka.no vil fortrinnsvis skje innen fjorten dager etter at bokpakken er mottatt i retur fra deg.

 

14 RETURADRESSE

All retur av bøker skjer til følgende adresse:
Jussboka.no - Forlag Eilertsen
Postboks 239 Lilleaker
0216 Oslo

 

15 REKLAMASJON

For å reklamere på en feilaktig eller defekt vare, må du kontakte oss på bestilling(Bytt ut denne parentesen med @ tegnet)jussboka.no.

Dersom din ordre er feilekspedert, får du naturligvis tilsendt en ny korrekt bok uten ekstra fraktkostnad, forutsatt at boka er tilgjengelig. Du får dessuten refundert påløpt returfrakt inntil kr 75,- pr bok, når den feilekspederte boka er mottatt i retur. Hvis ikke, vil du motta en tilbakebetaling fra Jussboka.no når den feilekspederte boka er mottatt i retur.

 

16 SALGSPANT

Selger har salgspant i den leverte bokpakken inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

 

17 KUNDEOPPLYSNINGER

For å kunne handle hos Jussboka.no, må du fylle ut alle obligatoriske felt i kunderegistreringen.

Kundeopplysningene du registrerer hos Jussboka.no benyttes i ordrehåndtering og fakturering, for informasjon, markedsføring og annet som fører til at tjenestene våre kan fungere så bra som mulig. Til disse formål kan det være nødvendig å overføre visse av opplysningene til samarbeidspartnere av Jussboka.no for utføring av konkrete oppdrag for oss. Våre kunder vil bli kontakte ved nyutgivelser av bøker. Ved mistanke om kriminelle forhold kan Jussboka.no også informere politiet. Jussboka.no lar ingen andre få tilgang til å benytte kundeopplysninger til markedsføringsformål. E-postadresser selges for eksempel aldri. Se forøvrig Jussboka.no sin Personvernerklæring.

 

18 RETTSVALG OG VERNETING

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Alle tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold (herunder tilblivelsesmangler og ugyldighetsspørsmål) skal løses etter norsk rett. Tvister hører inn under de ordinære domstoler. Oslo tingrett vedtas som verneting.

Lundefugl
Norske-gamle-pengesedler
markjordbar