Opphavsrett og ansvarhengelascopyright

(publisert 9. januar 2016)

 

Opphavsrett

Det er Jussboka.no – Forlag Eilertsen, organisasjonsnummer 994 074 598 (heretter Jusboka.no), som eier rettighetene til alt som publiseres på denne hjemmesiden. Enhver bruk av Copyright materiale fra hjemmesiden som ikke kan skje i samsvar med åndsverkloven, krever skriftlig forhåndssamtykke fra Jusboka.no.

Dette innebærer blant annet at ingen bilder, tekster eller logoer må kopieres, modifiseres, eller legges ut på andre nettsteder uten at samtykke foreligger.

 

Ansvarsfraskrivelse

Ved å bruke informasjonen på Jusboka.no aksepterer du at dette skjer på følgende betingelser:

 

Innholdet tilgjengeliggjøres utelukkende som en informasjonstjeneste. Innholdet er ikke ment å være uttømmende og må ikke legges til grunn som sådan eller i stedet for individuell juridisk rådgivning. Det skjer en løpende rettsutvikling fra dag til dag. Det kommer stadig nye regler og avgjørelser, både i og utenfor landets grenser, som kan få betydning for en konkret sak. Du er velkommen til å ta opp konkrete rettslige spørsmål med Advokatfirma Eilertsen på www.nettjuristen.no.

 

Ingen må handle, eller unnlate å handle, på bakgrunn av informasjon som finnes på denne hjemmesiden, uten å søke relevant juridisk rådgivning knyttet til de aktuelle faktiske forhold og omstendigheter. Tilgang til, og nedlasting av, informasjon fra Jusboka.no etablerer på ingen måte noe klientforhold til advokat Bjørnar Eilertsen eller til Advokatfirma Eilertsen. Lenker til andre nettsteder er kun laget for informasjonsformål. Jusboka.no påtar seg intet ansvar for tilgangen til eller innholdet av nettstedene som lenkene leder til.

 

Disse hjemmesidene søkes til enhver tid holdt oppdatert, men Jusboka.no har intet ansvar for informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.

 

Nettstedet er utviklet i publiseringsverktøyet WordPress, som er lisensiert med General Public Licence. Les mer om lisensbetingelsene her.