Taushetsplikt og personvern i bank og forsikring

Utgave: 1. utgave
Utgitt: 1998
À jour pr: 1.1.1998
Antall sider: 387
ISBN: 978-82-518-3785-9
Forlag: Tano Aschehoug
Format: US Trade
Dimensjoner: 15,2 cm bred x 22,9 cm høy, 769 gram
Innbinding: Hardcover
Farger eller sort-hvitt: Sort-hvitt
Pris: kr 580,- (+ porto kr 158,- pr bok)
På lager: Ja
Elektroniske ressurser: Nei

Beskrivelse av innholdet: