Oppdragsgeografi

- utvalg på over 40 steder vi har vært engasjert i kurs, foredrag, fagdager, kongresser, undervisning mv

Oppdragsgeografi

- utvalg på over 40 steder vi har vært engasjert i kurs, foredrag, fagdager, kongresser, undervisning mv