E-eksamen: 6 enkle for fotterapeuter

 Vanskelighetsgrad: enkel
 Riktig svar: 10 poeng (full score)
 Galt svar: – 5 poeng (minuspoeng)
 Vet ikke: 0 poeng (sikring mot minus)
 

1.

Må en pasientjournal nødvendigvis ha fullt 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato + personnummer)?

 

 
 
 

2.

Har fotterapeuter lovpålagt meldeplikt til barneverntjenesten hvis de oppdager at barnet til en pasient blir utsatt for barnemishandling?

 

 
 
 

3.

Har pasienter krav på å få en fysisk kopi/utskrift av sin fulle journal?

 

 
 
 

4.

Har fotterapeuter lov til å selge ikke-reseptpliktige legemidler, tilsvarende de pasientene kan få kjøpt på kolonialforretninger mv, til sine pasienter?

 

 
 
 

5.

Har fotterapeuter lovpålagt plikt til å yte øyeblikkelig hjelp, om nødvendig på sin fritid?

 

 
 
 

6.

Må fotterapeuter skrive journal etter enhver pasient som har vært til behandling, eller holder det med kvittering for at pasienten har vært der?

 

 
 
 

Spørsmål 1 av 6

.