E-eksamen: 6 middels for fotterapeuter

 Vanskelighetsgrad: middels
 Riktig svar: 10 poeng (full score)
 Galt svar: – 5 poeng (minuspoeng)
 Vet ikke: 0 poeng (sikring mot minus)
 

1.

Har fotterapeuter som eier egen klinikk krav på yrkesskadeerstatning hvis de blir rammet av skader som skyldes yrket deres, for eksempel hørselsskader, vibreringsskader, smitteskader mv?

 

 
 
 
 

2.

Gjelder de samme regler for taushetsplikt og forklaringsplikt hvis man som fotterapeut blir innstevnet som vitne for domstolene, som de som gjelder for sykepleiere, leger og jordmødre?

 

 
 
 

3.

Kan fotterapeuter lovlig benytte kryobehandling (vortefrysing ved hjelp av flytende nitrogen i egen «frysepistol») med som behandlingsmetode på pasienters vorter?

 

 
 
 

4.

Har du som fotterapeut med egen klinikk og 2 ansatte noen lovpålagte forsikringer du må tegne?

 

 
 
 

5.

Marker hvilke 5 av disse personellgruppene som er autorisert helsepersonell?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.

Er det pr definisjon i strid med loven å bryte en forskrift eller et rundskriv?

 

 
 
 
 
 

Spørsmål 1 av 6

.