E-eksamen: 6 om vaksinering

 Vanskelighetsgrad: enkel
 Riktig svar: 10 poeng (full score)
 Galt svar: – 5 poeng (minuspoeng)
 Vet ikke: 0 poeng (sikring mot minus)
 

1.

En 7 år gammel jente som bor fast hos mor, har en far hun er hos en helg hver 14. dag. Mor og far har tidligere vært samboere, men flyttet fra hverandre for ca 1/2 år siden. Begge har foreldreansvar.

 

Mor ønsker at barnet skal vaksineres i samsvar med Barnevaksinasjonsprogrammet, mens far er bestemt motstander av vaksinering av datteren.

 

Du som helsesøster vil gjerne sette vaksinen, men blir litt usikker på om du har lov til det på grunn av fars kraftige motstand mot vaksineringen.

 

Kan du lovlig vaksinere barnet i en slik situasjon?


 

 
 
 

2. Kan du som helsesøster/jordmor lovlig nekte å sette en vaksine som inngår i Barnevaksinasjonsprogrammet, selv om pasienten selv, begge foreldrene med foreldreansvar og din leder ønsker at du gjør det?
 

 
 
 

3. Har du som helsepersonell lov til å sette hetten (transporthylsen) tilbake på kanylen etter at du har brukt den til å sette en vaksine?
 

 
 
 

4. Kan en jente som tar HPV-vaksinen i 7. klasse hindre at opplysninger om at vaksinen er tatt blir registrert i SYSVAK (Nasjonalt vaksinasjonsregister)?
 

 
 
 

5. Har en 14 år gammel gutt som nekter å ta en vaksine som inngår i Barnevaksinasjonsprogrammet rett til å nekte å ta den, mot begge sine foreldres ønsker?
 

 
 
 

6. Har du lov til å sette vaksiner i Barnevaksinasjonsprogrammet på elever du som helsesøster har ansvar for, hvis det skjer utenfor skolehelsetjenestens lokaler?
 

 
 
 

Spørsmål 1 av 6