Autorisert helsepersonell Ikke-autorisert personell  

Helse-Norge pr 1.1.2016

 
Oversikt over alt autorisert og lisensiert helsepersonell pr 1.1.2016

(Alle kolonner er søk- og sorterbare. For søk på to kolonner samtidig - trykk på tabelloverskriften
i første kolonne du vil sortere, og hold 'Shift' nede og trykk på tabelloverskriften i den andre kolonnen)

(klikk på for mer informasjon om hver helsepersonellgruppe)

(Kilde: Helsedirektoratet 8.2.2016)
PersonellgruppeHpl § 48Autorisasjon pr 1.1.2016Lisens pr 1.1.2016Autorisert og lisensiert pr 1.1.2016Andel av totalen pr 1.1.2016Autorisert og lisensiert pr 2.1.2013Antallsvis endring 2013-2016%-vis endring 2013-2016Netto endring 2015Begrenset rekvireringsrett prevensjonsmidlerSykmeldingsrettStudentlisenser
SUM468 9984 171473 169100428 22344 94610.513 9795 41110 5312 543
Ambulansearbeidera)5 38975 3961.15 848-452-7.7302000
Apotekteknikerb)6 56516 5661.44 4082 15849.0276000
Audiografc)57105710.15086312.417000
Bioingeniørd)8 007528 0591.77 31474510.2191000
Ergoterapeute)5 09225 0941.14 44365114.7202000
Helsefagarbeiderf)24 0796724 1465.18 25415 892192.54 343000
Fotterapeutg)2 92002 9200.62 7421786.543000
Fysioterapeuth)15 52333215 8553.414 4611 3949.644205970
Helsesekretæri)11 774311 7772.510 4411 33612.8445000
Hjelpepleierj)110 48223110 50523.4114 288-3 783-3.3-926000
Jordmork)5 92625 9281.35 24168713.11631 39100
Kiropraktorl)890699590.277018924.55308610
Klinisk ernæringsfysiologm)45834610.13669526.030000
Legen)43 9602 58946 5499.841 2245 32512.91 59909 0732 363
Omsorgsarbeidero)9 67509 675211 456-1 781-15.5-203000
Optikerp)2 135242 1590.51 9661939.853000
Ortopediingeniørq)27332760.12373916.512000
Ortoptistr)661670.0511631.43000
Perfusjonists)480480.043511.61000
Psykologt)8 1293718 5001.87 2921 20816.6403000
Radiografu)4 23384 2410.93 73950213.4152000
Sykepleierv)164 76272164 83434.8149 55915 27510.24 7384 02000
Tannhelsesekretærw)4 83844 84214 33550711.7174000
Tannlegex)7 6121767 7881.67 1426469.0197000
Tannpleiery)1 75101 7510.41 54320813.573000
Tannteknikerz)833118440.2805394.810000
Vernepleieræ)16 926116 9273.614 5652 36216.2814000
Provisorfarmasøytø)3 701983 7990.83 14365620.919800180
Reseptarfarmasøytå2 3802522 6320.62 03959329.1174000

Tabellforklaring - kolonnevis:

1. Personllgruppe2. Hpl § 483. Autorisasjon pr 1.1.20164. Lisens pr 1.1.20165. Autorisert og lisensiert pr 1.1.20166. Andel av totalen7. Autorisert og lisensiert pr 2.1.20138. Antallsvis endring 2013-20169. %-vis endring 2013-201610. Netto endring 2015 11. Begrenset rekvireringsrett prevensjonsmidler 12. Sykmeldingsrett 13. Studentlisenser

Autorisert helsepersonell Ikke-autorisert personell